Vintage Atlanta Thrashers Bobby Holik Bobble Head
Vintage Atlanta Thrashers Bobby Holik Bobble Head

Vintage Atlanta Thrashers Bobby Holik Bobble Head

Yesterday's Attic

Regular price $28.00 Sale

You are looking at a Vintage Atlanta Thrashers Bobby Holik Bobble Head. The bottle head is still in box.